1. ZAMAWIAJĄCY 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. DĘBLIŃSKA 7 W SOSNOWCU 

2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC DO WYKONANIA 

-REMONT, NAPRAWA TYNKU , MALOWANIE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU FARBAMI FASADOWYMI ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ 

3. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA - VI-VII.2020

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

-OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ZUS I US

-POŚWIADCZENIE ZUS O ILOŚCI OSÓB, ZA KTÓRE PŁACONE SĄ SKŁADKI

-REFERENCJE NA WYKONANIE PRAC RENOWACYJNYCH, NAPRAWCZYCH W OSTATNICH LATACH, MILE WIDZIANE REFERENCJE OD WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

-OŚWIADCZENIE, ŻE OFERENT ZAPOZNAŁ SIĘ Z ZAKRESEM I RODZAJEM PRAC NA MIEJSCU REALIZACJI

-AKTUALNA POLISA UBEZPIECZENIA FIRMY

-OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI ZAWARCIA DODATKOWEJ POLISY NA USUNIĘCIE EWENTUALNYCH USTEREK W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA REALIZACJĘ ROBÓT

O WARTOŚCI MIN. 10.000zł

-OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI WYKONANIA ZADANIA W TERMINIE MAKSYMALNIE 3 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA UMOWY

-OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UDZIELONEJ GWARANCJI

5. OSOBA DO KONTAKTU I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

MARIUSZ OLECHOWICZ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI TEL .698 073 224

6. W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA PROSZĘ O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO PRZEDMIARU I PRZEDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ NETTO ORAZ BRUTTO, W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH, OPISANYCH NAZWĄ OFERENTA. OFERTY PROSZĘ PRZESŁAĆ DO BIURA PHU ARMAR AL. ZWYCIĘSTWA 1/1D 41-200 SOSNOWIEC W TERMINIE DO 10.06.2020 DO GODZ. 15.00 

DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA 14.02.2020, 27.05.2020