Firma Ar Mar – Administrator Nieruchomości przedstawia Państwu ofertę na administrowanie nieruchomością wspólną

Proponowana stawka za zarządzanie : od 0,75-0,90 zł 

 za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali/ mieszkalnych i użytkowych/ w nieruchomości.


W RAMACH PROPONOWANEJ STAWKI WYKONUJEMY NIŻEJ WYMIENIONE CZYNNOŚCI :

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

KSIĘGOWOŚĆ W PEŁNYM ZAKRESIE , CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE 

PEŁNA OBSŁUGA ZEBRAŃ WSPÓLNOTY BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ W CIĄGU ROKU 

PRZEGLĄDY TECHNICZNE-ROCZNY BUDOWLANY NIEODPŁATNIE  PRZEZ PIERWSZE 2 LATA WSPÓŁPRACY

NADZÓR NAD USUWANIEM PRZYCZYN I SKUTKÓW AWARII.

ROZLICZANIE ZUŻYCIA  WODY I INNYCH MEDIÓW.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.

NADZÓR NAD UTRZYMANIEM  CZYSTOŚCI.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ KONSERWACJI BIEŻĄCEJ,CAŁODOBOWEGO  POGOTOWIA AWARYJNEGO 

ORGANIZOWANIE I OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH , ORGANIZOWANIE NEGOCJACJI CENOWYCH.