Zarządca Nieruchomości "ArMar" oferuje pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością, który można podzielić na trzy podstawowe grupy:

01.Czynności administracyjne i techniczne.

02. Kompleksowa obsługa księgowo- finansowa 

03. Obsługa prawna.

 

Nieruchomości

z którymi nasza firma zawarła umowę o zarządzanie mają zapewnione wszystkie usługi zawarte w pkt.1,2.3  Taki model współpracy jest najwłaściwszy, ponieważ zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy i doświadczenia w wielu dziedzinach a życie pokazuje, że w procesie zarządzania nieruchomością problemy z zakresu księgowości, prawa i budownictwa stale się zmieniają.