Wynagrodzenie zarządcy za czynności zarządzania  wynosi od 0,70 zł brutto  za 1 metr kwadratowy  powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych 

Wysokość wynagrodzenia zarządcy może podlegać negocjacji

Zakres czynności :

  • Pełna obsługa księgowa
  • Organizacja i obsługa zebrań wraz z kosztem wynajęcia sali
  • Koszty związane z prowadzeniem biura
  • Podstawowa obsługa prawna
  • Pełna obsługa administracyjno-techniczna

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat np. za przejęcie nieruchomości od poprzedniego  zarządcy, za przygotowywanie i wysyłanie korespondencji, uchwał i innych dokumentów do właścicieli lokali , za doręczenie ich odbiorcom bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, za organizowanie dodatkowych zebrań czy spotkań z Zarządem , za opłaty pocztowe związane z windykacją należności od dłużników