Zarządca Nieruchomości "ArMar" oferuje pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością. Ważniejsze dokumenty do pobrania:

01 Oferta na zarządzanie

02 Wzór umowy o zarządzanie

03 Statut WM

04 Regulamin porządku domowego

05 Licencja zawodowa

06 Kierownik budowy

07 Kodeks etyki

08 Standardy zarządców - komunikat